PRIVACYVERKLARING

Onze online privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens op deze website.

Wie beheert uw persoonsgegevens

Wahle’s Kraam
Arnhemseweg 74c
3832 GN Leusden

Tel. 033 434 5680

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wahle’s Kraam verwerkt uw persoonsgegevens omdat u klant bent (geweest) en gebruik heeft gemaakt van onze dienst(en). U heeft daarmee uw persoonsgegevens vrijwillig aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Door een bestelling te plaatsen in onze webwinkel, heeft u aan ons goedkeuring gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken. De persoonsgegevens zullen worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Wahle’s Kraam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U herinneringsberichten te sturen voor het afhalen van uw bestelling;
 • Uw bestelling voor te bereiden, zodat deze kan worden opgehaald; 

 

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Wij delen de persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt met een derden partij om transacties te autoriseren. Het gaat daarbij om de betalingsdienstaanbieder. Ook zullen wij uw persoonsgegevens toegankelijk maken aan de verwerker die ons helpt met onze website.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?

Wahle’s Kraam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 033 434 5680.

Wat zijn uw rechten?

 • U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moeten kunnen krijgen om zo door te kunnen geven aan een andere organisatie;
 • Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, belt  u 033 434 5680 of stuurt u een bericht naar bestelling@wahleskraam.nl vanaf het e-mailadres waarvan u deze informatie wilt weten of laat ons weten om welk e-mailadres het gaat. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken behandelen;
 • U kunt verzocht worden om uzelf te identificeren voordat voorafgaande rechten kunnen worden geeffectueerd.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken welke wij gebruiken

Wahle’s Kraam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Uw persoonsgegevens zullen uiterlijk één jaar lang worden bewaard en worden eerder verwijderd indien de dienstverlening stopgezet wordt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op 033 434 5680, dan verwijderen wij deze informatie.  

Klacht indienen bij nationale toezichthouder

Wahle’s Kraam wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

De online kraam is gesloten. Het is nog wel mogelijk langs te komen bij de kraam op 't Plein in Leusden tot en met 31 december. We wensen iedereen een gezellige en smakelijke jaarwisseling.

De online kraam is gesloten. Het is nog wel mogelijk langs te komen bij de kraam op 't Plein in Leusden tot en met 31 december. We wensen iedereen een gezellige en smakelijke jaarwisseling.